Electronic circuit with array of programmable cells. PHNL 020632.

K. Leijten-Nowak (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerID 609641
StatusGepubliceerd - 1 mrt 2002

Citeer dit