Electronic and optical excitations in crystalline conjugated polymers

J.-W. Horst, van der, P.A. Bobbert, M.A.J. Michels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
208 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electronic and optical excitations in crystalline conjugated polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie