Electron temperature measurement in an ultracold atoms-based electron source

G. Taban, B. Fleskens, M.P. Reijnders, O.J. Luiten, E.J.D. Vredenbregt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOtherAcademic

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Electron temperature measurement in an ultracold atoms-based electron source'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie