Electron-spin-resonance study of Sn+(5p1) centers of the laser-active-type structure in KCl:Sn2+ and analysis of the hyperfine structure

D. Schoemaker, I.E.J. Heynderickx, E. Goovaerts

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  22 Citaten (Scopus)
  117 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Electron-spin-resonance study of Sn+(5p1) centers of the laser-active-type structure in KCl:Sn2+ and analysis of the hyperfine structure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Physics

  Chemistry