Electron spin resonance studies of pentavalent and trivalent chromium

L.L. Reijen, van

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  464 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Schuit, George, Promotor
  Datum van toekenning1 jan 1964
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1964

  Citeer dit