Electron spin resonance on powders of chromium(III) complexes of the type [Cr(NH3)5X]Z and cis-[Cr(NH3)4XY]Z

W.T.M. Andriessen, J. Meuldijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  82 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)2044-2047
  TijdschriftInorganic Chemistry
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit