Electron microprobe and microradiographic studies of carious enamel lesions covered with dental calculus

F.C.M. Driessens, H.M. Theuns, H.J.M. Heijligers, J.M.P.M. Borggreven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electron microprobe and microradiographic studies of carious enamel lesions covered with dental calculus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie