Electron microprobe and microradiographic studies of carious enamel lesions covered with dental calculus

F.C.M. Driessens, H.M. Theuns, H.J.M. Heijligers, J.M.P.M. Borggreven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Samenvatting

No abstract available
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)183-187
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal de Biologie Buccale
Volume15
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1987

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electron microprobe and microradiographic studies of carious enamel lesions covered with dental calculus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit