Electron heat transport in current carrying and currentless thermonuclear plasmas : tokamaks and stellarators compared

M. Peters

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

464 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Lopes Cardozo, Niek, Promotor
  • Schüller, F.C., Promotor, Externe Persoon
  • Hartfuß, H.J., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning16 jan. 1996
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0227-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit