Electron channeling contrast imaging in aluminium

R. Baade, J.P.M. Hoefnagels, L.I.J.C. Bergers

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
UitgeverijTU/e
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit