Electron bunch quality in laser wakefield acceleration

A.J.W. Reitsma

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

349 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Schep, T.J., Promotor
  • Sluijter, F.W., Promotor
Datum van toekenning3 sep. 2002
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2029-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit