Electron and hole transfer induced by thermal annealing of crystalline DNA X-irradiated at 4 K

M.G. Debije, W.A. Bernhard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

43 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electron and hole transfer induced by thermal annealing of crystalline DNA X-irradiated at 4 K'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemistry

Material Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology