Electromagnetic fields and interactions in 3D cylindrical structures : modeling and application

K.J. Meessen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

3973 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electromagnetic fields and interactions in 3D cylindrical structures : modeling and application'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics

Material Science