Electrokinetic properties of calcium aluminate hydrates

G.A.C.M. Spierings, H.N. Stein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
91 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)369-374
TijdschriftColloid and Polymer Science
Volume256
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit