Electrohysterography for uterine monitoring during term labour compared to external tocodynamometry and intra-uterine pressure catheter

M.W.C. Vlemminx, K.M.J. Thijssen, G.I. Bajlekov, J.P. Dieleman, M.B. van der Hout-van der Jagt, S.G. Oei

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

24 Citaten (Scopus)
209 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electrohysterography for uterine monitoring during term labour compared to external tocodynamometry and intra-uterine pressure catheter'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen