Electroforming and switching of organic-inorganic resistive memories

B.F. Bory

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

843 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Janssen, René A.J., Promotor
  • de Leeuw, Dagobert M., Promotor, Externe Persoon
  • Meskers, Stefan C.J., Co-Promotor
Datum van toekenning4 mrt. 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3565-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit