Electrodynamic simulations of a photoconductively switched high voltage spark gap

J. Hendriks, S.B. Geer, van der, G.J.H. Brussaard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electrodynamic simulations of a photoconductively switched high voltage spark gap'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen