Electrochemistry of thin film battery materials prepared by low pressure chemical vapor deposition

J.F.M. Oudenhoven, T. Dongen, van, R.A.H. Niessen, M.H.J.M. Croon, de, P.H.L. Notten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electrochemistry of thin film battery materials prepared by low pressure chemical vapor deposition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie