Electrochemical study of the etching of III-V semiconductors

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

587 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Kelly, J.J., Promotor, Externe Persoon
  • Barendrecht, E., Promotor
Datum van toekenning2 jun 1989
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit