Electrochemical reduction of nickel ions in a GBC reactor

K.N. Njau, L.J.J. Janssen

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

  Originele taal-2Engels
  TitelProc. Symp. on Energy and Electrochemical Processing for a Cleaner Environment
  RedacteurenC.W. Walton, E.J. Rudd
  Pagina's303-314
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit