Electrochemical hydrogen storage in lightweight electrode materials

R.A.H. Niessen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1107 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Notten, Peter, Promotor
  • Koper, Marc, Promotor
Datum van toekenning18 jan. 2006
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2917-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit