Electrochemical double layer at the interfaces of Hg/choline chloride based solvents

Renata Costa, Marta Figueiredo, Carlos M. Pereira, Fernando Silva (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Electrochemical double layer at the interfaces of Hg/choline chloride based solvents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen