Electrochemical dissolution of tin in methanesulphonic acid solutions

R.A.T. de Greef, L.J.J. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electrochemical dissolution of tin in methanesulphonic acid solutions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen