Electrochemical codeposition of zinc and polystyrene particles in the presence of surfactants

A. Hovestad, R.J.C.H.L. Heesen, L.J.J. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)93-99
TijdschriftTransactions of the Metal Finisher's Association of India
Volume6
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit