Electrochemical Activation of Atomic Layer-Deposited Cobalt Phosphate Electrocatalysts for Water Oxidation

Ruoyu Zhang, Gerben van Straaten, Valerio Di Palma, Georgios Zafeiropoulos, Mauritius C.M. van de Sanden, Wilhelmus M.M. Kessels, Mihalis N. Tsampas (Corresponding author), Mariadriana Creatore (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electrochemical Activation of Atomic Layer-Deposited Cobalt Phosphate Electrocatalysts for Water Oxidation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen