Electrocatalytic hydrogenation processes at controlled potential : aspects of charge and mass transfer

J.F. Plas, van der

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  246 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Barendrecht, E., Promotor
  • Prins, Roel, Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning7 nov. 1978
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit