Electrocatalytic aspects of electrogenerated polymer layers

E. Barendrecht, A. Elzing, L.J.J. Janssen, A.M.T.P. Putten, van der, W. Visscher, F.T.A. Vork

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)211-224
TijdschriftMakromolekulare Chemie, Macromolecular Symposia
Volume8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit

Barendrecht, E., Elzing, A., Janssen, L. J. J., Putten, van der, A. M. T. P., Visscher, W., & Vork, F. T. A. (1987). Electrocatalytic aspects of electrogenerated polymer layers. Makromolekulare Chemie, Macromolecular Symposia, 8, 211-224. https://doi.org/10.1002/masy.19870080117