Electrocatalysis of cathodic oxygen reduction by metal phthalocyanines. Part IV. Iron phthalocyanine as electrocatalyst: mechanism

F.T.B.J. Brink, van den, W. Visscher, E. Barendrecht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
112 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)279-289
TijdschriftJournal of Electroanalytical Chemistry
Volume175
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit