Electrocardiographic factors playing a role in ischemic ventricular fibrillation in ST elevation myocardial infarction are related to the culprit artery

M.E. Lemmert, J.S.S.G. de Jong, A.M.W. van Stipdonk, H.J.G.M. Crijns, H.J.J. Wellens, M.W. Krucoff, L.R.C. Dekker, A.A.M. Wilde, A.P.M. Gorgels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electrocardiographic factors playing a role in ischemic ventricular fibrillation in ST elevation myocardial infarction are related to the culprit artery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen