Electro-optical beam steering in an InP optical waveguide

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

806 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Williams, Kevin A., Promotor
  • Calabretta, Nicola, Co-Promotor
Datum van toekenning3 jun 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4786-9
StatusGepubliceerd - 3 jun 2019

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit