Electro-optic voltage sensor based on BGO for air-insulated high voltage substations

S. V. Marchese, K. Bohnert, S. Wildermuth, J. L.M. Van Mechelen, O. Steiger, L. C. Rodoni, G. Eriksson, J. Czyzewski

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electro-optic voltage sensor based on BGO for air-insulated high voltage substations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen