Electrically rewritable memory cells from poly(3-hexylthiophene) schottky diodes

J.H.A. Smits, S.C.J. Meskers, R.A.J. Janssen, A.W. Marsman, D.M. Leeuw, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

75 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1169-1173
TijdschriftAdvanced Materials
Volume17
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electrically rewritable memory cells from poly(3-hexylthiophene) schottky diodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit