Electrical transport in the mixed series Fe3-xTix04

A.J.M. Kuipers

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • v.d. Maesen, F., Promotor
  • Jonker, G.H., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning26 mei 1978
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit

Kuipers, A. J. M. (1978). Electrical transport in the mixed series Fe3-xTix04. Technische Hogeschool Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR43335