Electrical properties of sprayed tinoxide coatings

J.J.P. Elich, E.C. Boslooper, H. Haitjema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electrical properties of sprayed tinoxide coatings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Physics

Material Science