Electrical crosstalk in integrated Mach-Zehnder modulators caused by a shared ground path

W. Yao, G. Gilardi, M.K. Smit, M.J. Wale

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electrical crosstalk in integrated Mach-Zehnder modulators caused by a shared ground path'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics