Electrical conductivity study of defects in zirconium doped yttrium aluminium garnet ceramics

L.H. Schuh, R. Metselaar, G. With, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

99 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Electrical conductivity study of defects in zirconium doped yttrium aluminium garnet ceramics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie