Electrical activation of sinus venosus myocardium and expression patterns of RhoA and Isl-1 in the chick embryo

R. Vicente-Steijn, D.P. Kolditz, E.A.F. Mahtab, S.F. Askar, N.A.M. Bax, L.M. van der Graaf, L.J. Wisse, D.A. Pijnappels, M.J. Schalij, R.E. Poelmann, A.C. Gittenberger-de Groot, M.R.M. Jongbloed

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Electrical activation of sinus venosus myocardium and expression patterns of RhoA and Isl-1 in the chick embryo'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry