Electric field measurements during plasma breakdown

E. Wagenaars

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the STW-Gebruikerscommissie, Faculteit Natuurkunde, 3 February, 2006, Eindhoven, The Netherlands
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit