Electric field enhanced coalescence for intensified entrainment reduction

E.W. Barega

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  695 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Haan, André, Promotor
  • Zondervan, Edwin, Co-Promotor
  Datum van toekenning16 okt 2013
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-3450-0
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit