ELDERS-UP! : adaptive system for enabling the elderly collaborative knowledge transference to small companies

Salvador Rivas Gil, Victor Sanchez

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ELDERS-UP! : adaptive system for enabling the elderly collaborative knowledge transference to small companies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Mathematics

Psychology

Computer Science

Chemistry