ELD Quality Assurance: een kwaliteitsmanagementsysteem voor het beheren van de organisatie- en processtructurering van ELD partnership

K.M.A. Hendrickx, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Architectural Design Management Systems (ADMS)

  Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

  9 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Architectural Design Management Systems (ADMS) is een tweejarige post-master opleiding aan het Stan Ackermans Instituut van de Technische Universiteit Eindhoven. De opleiding wordt afgerond met een negen maanden durende bedrijfsopdracht waarbij de ADMS-cursist als bedrijfskundig adviseur gedetacheerd wordt in een aan het bouwproces gerelateerd bedrijf.Dit rapport is de verslaglegging van het onderzoek dat de auteur heeft gevoerd bij ELD partnership te Antwerpen. ELD is een multidisciplinair architectenbureau dat in staat is het volledige gamma van architectuur en engineering diensten te leveren doorheen alle fasen van het bouwproces. ELD onderscheidt zich van andere architectenbureaus door haar vooruitstrevende karakter, zowel op het vlak van de aangeboden diensten, als haar houding ten opzichte van de Europese éénwording.De opdracht van het onderzoek betrof het ontwikkelen, uitwerken en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem dat is afgestemd op de organisatie en de activiteiten van ELD. Het einddoel dat daarbij voor ogen wordt gehouden, is een tevreden klant en een efficiënte werking van het bureau.Het resultaat is bereikt door enerzijds een theoretische literatuurstudie en anderzijds een analyse van de praktijk zowel bij ELD als bij andere architectenbureaus in België en Nederland. Voor de aanvang van de bedrijfsopdracht is door lichting 9 en lichting 10 van ADMS in het kader van het vak 'Kwaliteitsmanagement' een audit gehouden bij ELD. Met behulp van de 'Handleiding Positiebepaling op basis van het INK-managementmodel' zijn de sterke punten en de verbetermogelijkheden van ELD geïnventariseerd.De theorie leert ons dat het leveren van kwaliteit vooral een organisatorisch probleem is. Hierdoor wordt 'kwaliteit' een organisatorisch vraagstuk. Deze gedachte brengt ons bij Mintzberg die voor het beheersen van een organisatie 5 coördinatiemechanismen definieert. Aan elk van deze coördinatiemechanismen kan invulling worden gegeven met behulp van methoden en technieken uit de kwaliteitsmanagement. Aangezien alle type coördinatiemechanismen in een organisatie voorkomen, is een logische resultante dat alle vormen van kwaliteitsmanagement in de praktijk gebruikt kunnen / moeten worden, maar dat het accent zal verschillen van afdeling tot afdeling en van situatie tot situatie.
  Originele taal-2Nederlands
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  Datum van toekenning1 jan 2005
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-444-0508-X
  StatusGepubliceerd - 2005

  Bibliografische nota

  Eindverslag Bedrijfsopdracht ADMS.

  Citeer dit