Elastohydrodynamische smering

M.J.W. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)73-83
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Werktuigbouw
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1976

Citeer dit