Elastic strains in GaAs/AIAs quantum dots studied by high-resolution x-ray diffraction

V. Holy, A.A. Darhuber, G. Bauer, P.D. Wang, Y.P. Song, C.M. Sotomayor Torres, M.C. Holland

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Elastic strains in GaAs/AIAs quantum dots studied by high-resolution x-ray diffraction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen