Elastic deformation of punch and die during the disk forging process

Guo Minghai, S.M. Hoogenboom

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

84 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's30
StatusGepubliceerd - 1990

Publicatie series

NaamTH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Vakgroep Produktietechnologie : WPB
VolumeWPA0858

Citeer dit