Elastic constants of single crystal manganese-zinc ferrite

G. de With, J.P.M. Damen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)838-839
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Materials Science
Volume16
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt 1981
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit