Eine Auswahlmethode für die Extraktion mit ionischen Flüssigkeiten basierend auf COSMO-R:sigma-Profil

A.R. Hansmeier, M. Minoves Ruiz, G.W. Meindersma, A.B. Haan, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1419-
  TijdschriftChemie, Ingenieur, Technik
  Volume79
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Eine Auswahlmethode für die Extraktion mit ionischen Flüssigkeiten basierend auf COSMO-R:sigma-Profil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit