Eindhoven Centre for Innovation Studies : onderzoek naar innovatie management en innovatie beleid

J.I.M. Halman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Samenvatting

Technologische ontwikkelingen en hiermee gepaard gaande snelle veranderingen in productaanbod en marktverhoudingen noodzaken de onderneming ertoe om voortdurend alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen. Veel bedrijven zijn in de loop der tijd in moeilijkheden geraakt doordat ze hun productpakket niet tijdig of adequaat vernieuwden. In de praktijk blijkt het proces van strategievorming, ontwikkeling, productie en commercialisatie van nieuwe producten, complex te zijn en vaak gepaard te gaan met de nodige knelpunten.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)9-11
Aantal pagina's3
TijdschriftScope : Periodiek voor Technische Bedrijfskunde
Volume7
Nummer van het tijdschrift2-3
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit