Eindelijk de Gemeenschapsmodellenverordening

M.S.C. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Na een lange en moeizame aanloop is, ruim drie jaar na de afkondiging van de EG-Modellenrichtlijn, ook de Gemeenschapsmodellenverordening van kracht geworden. Is hiermee werkelijk een sluitend en samenhangend systeem van modelbescherming tot stand gebracht? Wat kunnen we nog verwachten? Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, Pb. EG 2002, L 3, p. 1
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)154-156
Aantal pagina's3
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Volume8
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit