Ein weiterer Beweis eines Zerlegungssatzes für meßbare Transformationen

F.H. Simons

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)247-249
  TijdschriftMathematische Zeitschrift
  Volume89
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1965

  Citeer dit