Ein Kettenschaltgetriebe ohne Beschleunigungssprung

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

17 Downloads (Pure)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)167
TijdschriftMaschinenbautechnik
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1964
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit